gezond wonen en werken door luchtzuivering

Luchtzuivering voor particulieren

Gun uzelf en uw gezin gezonde frisse lucht in de woning

Uw eigen gezondheid, maar ook de gezondheid van uw gezin is een groot goed. schone frisse lucht, vrij van irriterende microdeeltjes in de lucht die u inademt. Dit biedt een positieve bijdrage aan uw algemene welbehagen en energieniveau. Kies daarom voor luchtzuivering met een luchtreiniger van ProAirTech in uw huiskamer en slaapkamer zodat u altijd gezonde frisse lucht inademt.

Schone frisse lucht in de woning vrijwaart u en uw gezinsleden van veel vervelende bijwerkingen die verontreinigde lucht met zich meebrengt. Ook als u geen klachten heeft is het eenvoudig te begrijpen dat het inademen van stof en en andere microdeeltjes niet goed is voor de gezondheid. Luchtreinigers van ProAirtech bieden hier dé uitkomst. Kies voor schone en gezonde lucht in uw woonomgeving. ProAirTech maakt professionele luchtzuivering voor iedereen haalbaar en betaalbaar.

Luchtzuivering voor zakelijk gebruik

Minder ziekteverzuim door optimale luchtkwaliteit binnen uw bedrijf

Verzuimdagen kosten werkgevers in Nederland jaarlijks circa 10,8 miljard euro aan directe kosten. Ziekteverzuim heeft grote financiële consequenties. Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna 160 euro aan directe kosten. Daar komen onder andere de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bij. Veel ziekteverzuim treedt op bij bedrijven waar de luchtzuivering van het bedrijfspand niet optimaal is.

Debet aan de klachten zijn vaak vervuilde luchtverversingssystemen en airconditioners of onvoldoende ventilatiemogelijkheden. (Sick-Building Syndrome). Klachten als hoofdpijn, lopende neus, benauwdheid, een rauwe keel, branderige of waterige ogen komen op de werkvloer veelvuldig voor en verminderen de productiviteit van u en/of uw werknemers en leiden tot overmatig ziekteverzuim. De luchtreinigers van ProAirTech dragen bij aan het reduceren van ziekteverzuim en een optimale productiviteit.