Lucht zuiveren met een luchtreiniger bij astma

Mensen met astma hebben baat bij schone lucht met weinig stof en verontreiniging. En juist daarom is voor hen lucht zuiveren met een goede luchtreiniger van essentieel belang. Op deze pagina vindt u meer informatie over de ziekte astma,  de positieve effecten van een luchtreiniger op de luchtkwaliteit in huizen en kantoren en over de voordelen van een luchtreiniger voor astma- en COPD patiënten.

Astma is een ziekte die erfelijk is. Mensen met astma hebben last van ontstekingen in hun luchtwegen. De luchtwegen van astma patiënten zijn dan ook gevoeliger dan bij normale mensen en hierdoor hebben deze de neiging om zich te vernauwen. Daardoor hebben astma patiënten vaak last van benauwdheid die in sommige gevallen lijkt op verstikking.

Naast deze benauwdheid door vernauwing van luchtwegen hebben astma patiënten ook last van hoesten, piepend adem halen en slijm opgeven. Gelukkig kunnen de meeste mensen met astma tussen aanvallen door gewoon functioneren. Over de oorzaken van astma is nog niet alles duidelijk. Wel lijkt het erop dat veel astma-patiënten gevoelig zijn voor bepaalde stoffen in de lucht.

Deze gevoeligheid voor stoffen uit zich vooral door allergische reacties op deze voor andere mensen onschuldige stoffen. Voorbeelden van stoffen waar veel astma patiënten met een allergische reactie op reageren zijn:

Ongeveer 12% van de Nederlanders lijdt aan een vorm van astma of COPD. Van deze mensen wordt ongeveer 90% behandeld door de huisarts, terwijl de resterende 10% onder behandeling van een specialist staat. Astma komt voor onder alle leeftijdsgroepen, maar vooral jongeren en ouderen lijden aan deze ziekte.

Consequenties dagelijks leven

Leven met astma is niet altijd makkelijk. Iedereen met deze ziekte ervaart bepaalde lichamelijke beperkingen, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Gelukkig zijn er in Nederland voldoende soorten medicijnen voorhanden die de symptomen van astma kunnen onderdrukken. Leven met astma betekent in ieder geval dus: dagelijks medicijnen innemen.

Tegen het krijgen van de ziekte astma is verder niets te doen. Wel kunnen veel klachten voorkomen worden. De belangrijkste dingen die u als astma patiënt kunt doen hebben betrekking op het gezond houden van het lichaam: niet roken, veel bewegen en sporten en schone lucht in huis en op werk. Verder is het verstandig om plekken met stoffen waar u astma-aanvallen van krijgt  zoveel mogelijk uit de weg te gaan.

Verhogen luchtkwaliteit

Het verhogen van de luchtkwaliteit in huis is een belangrijke stap om mogelijk minder last van astma te hebben. Uiteraard verhoogt u de kwaliteit door dagelijks goed te luchten, zet minstens een kwartier per dag de ramen tegen elkaar open om frisse buitenlucht binnen te laten. Verder zal het kopen van een goede luchtreiniger de luchtkwaliteit in huis verder verhogen. De lucht zuiveren met een luchtzuiveraar met HEPA filter zal er voor zorgen dat alles schadelijk verontreinigingen binnenshuis zoals stof deeltjes ( fijnstof ) van 0.3 micrometer die met blote oog niet te zien zijn voor 99,975 % worden verwijderd zodat u zich beter zal voelen. Tenslotte is het als astma patiënt belangrijk om lekker naar buiten te gaan: de buitenlucht is altijd beter van kwaliteit dan de lucht in huis: of er nu wel of geen luchtreiniger gebruikt wordt.